Začalo to zvonečkem

Začalo to zvonečkem

Budova Základní školy U Floriánka se 4. září před osmou hodinou ranní začala zaplňovat novými prvňáčky, které na jejich první cestě do školy  doprovázeli jejich rodiče a prarodiče. Většina dětí byla z nového prostředí nejistá, ale zároveň plná očekávání z nadcházející školních povinností, a mnozí rodiče nedokázali skrýt své dojetí. Začátek vyučování zahájilo tradiční první zvonění, které bude děti provázet po celou dobu jejich školní docházky. Následně se slova ujala paní ředitelka Pokorná spolu s panem starostou Vranovic Janem Helikarem. Oba přivítali děti poprvé v roli žáků a popřáli jim mnoho úspěchů na jejich nové životní etapě a zároveň všem přítomným rodinným příslušníkům poděkovali, že děti v tento významný den doprovodili. Rodiče i učitelský sbor poté vyzvali  k trpělivosti a pochopení s probíhající rekonstrukcí budovy U Floriánka, jejíž průběh bude možná během roku přinášet komplikace a těžkosti. „Průběh tohoto školního roku bude náročný a mnohdy i omezující, ale odměnou nám všem, ale zejména našim žákům a učitelům, bude v příštím roce nová školní budova, která se bude pyšnit moderní tělocvičnou a výukovým bazénem,“ doplnil starosta Jan Helikar.

Vranovická základní škola otevírala dvě první třídy a jednu třídu pro předškolní dětí. Třídní učitelkou v 1.A je paní učitelka Hana Hnízdová, 1.B povede paní učitelka Jitka Kroutilová a třídu předškolních dětí má na starosti paní Libuše Bývalcová.

Nejen prvňáčkům, ale všem žákům i pedagogickému sboru přejeme mnoho úspěchů v letošním školním roce.

Škola_2

Škola_4 Škola_5 Škola_6 Škola_7 Škola_12 Škola_13

Škola_1

 

-kva-