Vzdělávací centrum znovu ožilo

Foto První školní den

Brána Základní školy a Vzdělávacího centra U Floriánku se ve středu 1. září otevřela dokořán a v obou budovách začalo být zase konečně pořádně živo. Žákům začala školní výuka a nový školní rok vnesl život i do ostatních prostor Vzdělávacího centra. Kromě školních tříd ožily i třídy Základní umělecké školy. Tady se v tomto školním roce začalo vzdělávat 80 žáků v hudebních oborech a také ve výtvarném a tanečním oboru. K nim se připojí další děti i dospělí začátkem října, kdy začnou pracovat zájmové kroužky. Těmi jsou mimo jiné keramika, 3D tisk či šicí dílna.
Již v polovině srpna se naplno rozjel i výukový bazén. Kromě běžné školní výuky, tady od nového školního roku působí plavecká škola TJ Cézavan z Blučiny, která vedle plaveckých kroužků pro děti nabízí i cvičení pro seniory ve vodním prostředí a aqua aerobic. Vyhrazené hodiny má v bazénu i veřejnost. Hodiny volného plavání jsou určené rodinám s dětmi a kondičním plavcům. Rodiny či zájmové skupiny si mohou po domluvě celý bazén také pronajmout pro uzavřenou skupinu.
Knihovna přešla z prázdninové otevírací doby na běžnou, a mimo výpůjčky knih se naplno rozběhlo obalování učebnic, půjčování povinné literatury a rozšířila se nabídka nabízených titulů. Od konce září jsou již připravené i první přednášky, vzdělávací kurzy a podzimní koncerty.
Již na první pohled je vidět, že nabídka aktivit ve Vzdělávacím centru je opravdu pestrá, takže budeme jen doufat, že v letošním školním roce se brána Floriánka zavře až na samém konci školního roku.
Kvapilová Dana