Vranovice vsadily na školství a vzdělanost

VranoviceBřeclav ZNAK

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v roce 2018 schválilo základní dokumenty, které zásadně ovlivní hospodaření a investiční činnost v roce 2019.

Schváleny byly Rozpočet obce na rok 2019 a Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2021. Současně byl schválen Plán investic a oprav na rok 2019. Rozpočet a Plán investic na rok 2019 je navzájem úzce provázán a dominuje zde investice do školství a do vzdělávání.

Částka 28 mil Kč tvoří investici do dokončení druhé etapy Vzdělávacího centra; částka 2,1 mil. Kč je určena do modernizace počítačové třídy v budově ZŠ (částka bude následně vrácena ze získané dotace), jeden milion korun je určen na obnovu zahrady a hracích prvků v zahradě MŠ a vybudování venkovní učebny a úpravy zahrady za areálem Vzdělávacího centra u Floriánka. Jeden milion korun je určen na modernizaci knihovny, která bude sloužit rovněž pro celoživotní vzdělávání a jako studovna pro všechny věkové kategorie.

Celková investice (bez provozních nákladů) do školství a vzdělávání v roce 2019 přesahuje částku 32 mil Kč, což je z celkově plánovaných výdajů obce více než 56%.

V roce 2018 bylo do školství investováno více než 55 mil Kč. Rozšíření kapacity MŠ o 24 žáků stálo více než 5 mil Kč, I. Etapa Vzdělávacího centra U Floriánka, včetně školního bazénu a tělocvičny – cca 49 mil Kč a vybavení nových tříd přišlo na více než jeden milion korun.

To vše je jedna strana mince.

Investice do školství a vzdělanosti si vyžádají schodkové hospodaření obce v roce 2018 a v roce letošním v celkové výši cca 55 mil. Kč. Zde nesmíme zaměňovat: schodek v hospodaření není totéž jako zadluženost.

Schodek v hospodaření je financován jednak z peněz uspořených a dále prostřednictvím dlouhodobého úvěru. Dlouhodobě je hospodaření obce rozpočtově vyrovnané. Pro opravy a investice je každoročně v rozpočtu obce vyčleněna částka přesahující 15 mil Kč.

Financování investic obcí, či měst musí být zajišťováno dlouhodobě a koncepčně, jako každé zodpovědné rodiny. Založení rodiny, zajištění vzdělání svých dětí a bydlení je pro každou zodpovědnou rodinu tím nejdůležitějším rozhodnutím. A většina začínajících zodpovědných rodin financuje své základní potřeby – bydlení a vzdělání, rovněž dlouhodobě – hypotékami.

V naší obci to je stejné!

Stanovili jsme si priority: investice do školství a vzdělanosti našich spoluobčanů. A financování je naplánováno v souladu s dlouhodobě vyrovnaným hospodařením.

Takto vysoké investice do školství a vzdělanosti v obci naší velikosti nejsou obvyklé a mohou vyvolávat některé dotazy a otazník:

  • Byla tato investice do školství nutná? Kdo znal historii budovy u Floriánka, soudní spor o tuto budovu, který jsme vyhráli po více než 12 letech až u Ústavního soudu, tak ví, že budova byla naprosto v havarijním stavu. ANO, investice byla nutná.
  • Byla nutná investice do nové školní tělocvičny a do školního bazénu? Kdo zná možnosti a stav sportovišť v naší obci, tak ví, že tato investice byla rovněž nutná. Pro ty kteří, školní bazén považují za vyhozené peníze a rozmařilost, tak je třeba připomenout, že bazén využívají všechny věkové skupiny včetně seniorů. Je investice do pohybu všech věkových skupin, zejména dětí a seniorů rozmařilost??
  • Byla nutná investice do knihovny a prostor pro Základní uměleckou školu? Kdo zná prostory a vybavení knihovny a ZUŠ, tak zná i odpověď. Ano, i tato investice je nutná.

Školství, celoživotní vzdělávání, ale i péče o seniory, je to, za co se stojí postavit a prosazovat. Nevytváříme tím žádný dluh, který bude za nás někdo splácet. Jak se to snažila zcela účelově podsouvat ve své reportáži ze dne 21.12.2018 Česká televize. Obec dlouhodobě pracuje s vyrovnaným rozpočtem.

Opak je pravdou! Kdybychom nyní do školství a vzdělanosti neinvestovali, tak bychom vytvářeli společenský dluh, který by byl už navždy nesplatitelný.

Ing. Jan Helikar

Starosta obce