Akce knihovny

 

 

 

 

 

 

Akce v roce 2020:

Pokračování virtuální Univerzity třetího vzdělávání v kooperaci s Centrem volného času Vranovice.

Březen –   besedy pro děti z místní Základní školy a Mateřská školy Vranovice.

–   Přednáška o světě Harryho Pottera v podání spisovatelky a lektorky Bc. Dany Šimkové.

–   Noc s Andersenem.

Únor –  Přednáška na téma Tajemství třetí říše se spisovatelem, badatelem a filmovým dokumentaristou Milanem Zachou Kučerou

Leden –  Přednáška na téma Feng Shui s lektorkou Ivou Matyášovou.

 

Akce v roce 2019:

Červen – 11. 06. 2019 „Pasování prvňáčků na čtenáře“ – Obecní knihovna Vranovice, zkouška znalosti písmen a skládání slov, složení slibu za přítomnosti krále Lexikona XI. Předání památečního glejtu, knihy a čestné průkazky do knihovny.

Březen měsíc čtenářů – výuková beseda pro děti z místní MŠ inspirovaná knihou Kataríny Macurové „Kde je ten pravý balon?“ Děti si poslechly pohádku, ozkoušely si pohmatem různé druhy míčků a balónků, popovídaly něco o svém vybraném balónku (jak na ně působí, jakou má barvu, jaký je a k čemu slouží)..počet účastníků cca 80 dětí včetně pí.učitelek.

 

 

 Akce v roce 2018:

Březen měsíc čtenářů – interaktivní výukový program po knihovně pro děti z MŠ, na motivy díla Bohumila Říhy „Honzíkova cesta“, pro starší děti ze ZŠ připravena beseda na téma „Deníkové romány“ (Deník malého poseroutky, Deník mimoňky a díla, která tomu předcházela – C.D. Payne) + jak to vidí jejich vrstevníci, očima studenta V.K. a beseda se spisovatelem Janem Opatřilem „Kapřík Metlík“ a další tvorba pana Opatřila.

Květen – podpora a propagace cestovatele Marka Šalandy zapůjčením vranovického lidového kroje na jeho cestu po česko-slovenském pomezí, účast na focení propagačních materiálů pro XXIII. ročník Mistrovství České republiky v paraplavání

Červen – Pasování prvňáčků na čtenáře – obřadní síň OÚ, kulturní program – zpívání, pohybové hrátky a recitace od dětí z první třídy, slib paní knihovnici, předání čtenářských průkazů a knih pro děti

Červen-říjen- Výstava fotokroužku Zuzany Škamradové

Říjen – Týden knihoven – registrace čtenářů zdarma,  poplatková amnestie, bazar knih

Říjen – další semestr Univerzity třetího vzdělávání pro seniory, probírané téma: „České dějiny a jejich souvislosti“

Listopad – historická přednáška pro veřejnost „Tradované omyly českých dějin“ navazující na probírané učivo U3V

Listopad – prosinec – Výstava k výročí 100 let založení SOKOLA Vranovice – výstava dokumentů mapujících historii tohoto sdružení, ukázka archivních dokumentů, diplomy a ocenění za práci pro tento spolek, fotografie se sletů a jiných událostí

Prosinec – beseda se žáky 6.třídy zdejší základní školy o aktuální četbě pro mládež, tipy na četbu a skupinová práce na motivy knihy F.Scotta Fitzgeralda „Podivuhodný případ Benjamina Buttona“

Akce v roce 2017:

Březen měsíc čtenářů – besedy pro děti z Mateřské školy Barbánek (čtení pohádky, povídání a komentovaná prohlídka knihovny) a pro I.a II. třídu Základní školy Vranovice inspirované dětskou literaturou bratří Čapků (Pudlenka a Dášeňka a interaktivní Povídání o pejskovi a kočičce).

Přednáška pro Klub maminek na téma Barefoot obuv a vánoční setkání sdružení Ženy sobě

Červen – Pasování prvňáčků na čtenáře – tradiční uvedení dětí první třídy do stavu čtenářského za přítomnosti rodičů a příbuzných v obřadní síni OÚ Vranovice, rozdávání knížních dárků a kulturní vystoupení dětí obou dotčených prvních tříd

Červenec-září – minivýstava fotokroužku

Říjen – Týden knihoven – Pondělí až pátek, první týden v říjnu, kdy si čtenáři mohli v rámci „Knižního tržiště“ vyměnit své nevyužité knihy s jinými čtenáři, zahrát deskové hry, poslechnout čtenou ukázku knihy při „Večeru pod lampou“ či poslechnout ukázku audioknihy. Dále byly připraveny aktivity pro seniory na trénování paměti a čtenáři si mohli odnést vyřazené knihy z knižního fondu. V pátek byl celý Týden knihoven završen besedou s cestovatelkou a spisovatelkyou paní Petrou Bačovskou.

Spuštěna virtuální Univerzita třetího vzdělávání v kooperaci s Centrem volného času Vranovice na téma „Potraviny a spotřebitel“