Vánoční přání starosty obce

Vánoční přání starosty obce

Milí spoluobčané, naše obec dokazuje, že školství a vzdělanost může být prioritou i pro venkov. Právě končící rok to dokazuje. Rozšíření kapacity MŠ, nová budova ZŠ pro první stupeň, školní bazén, nová tělocvična. Další významné investice v rozpočtu na rok 2019 jsou právě věnovány opět do vzdělanosti – knihovna, ZUŠ, družina atd.

Vranovice trvale dokazují, že život na venkově je stejně kvalitní a plnohodnotný jako ve městech.  A život v naší obci nabízí to, co ve městech chybí: klid, čistotu, přírodu, vinohrady…….

Pro naši obec byl rok 2018 úspěšný. A Vám všem, vážení spoluobčané, za to patří velké poděkování.

Poděkování patří zaměstnancům OÚ, radním, zastupitelům, ale zejména potom všem členům jednotlivých spolků a organizací za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci při zajišťování nespočetných akcí pro děti, mládež a celou veřejnost. Poděkování patří všem, kteří svou anonymní prací přispívají ke zkvalitnění veřejného života v naší obci.

Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a do r. 2019 hodně zdraví, mnoho osobních a profesních úspěchů.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

přání 001