Svoz nebezpečného odpadu

nebezpecny odpad

26. září 2020 v obci Vranovice proběhne svoz nebezpečného odpadu na níže uvedených stanovištích:

7.30 – 8.00 hod. ulice KOPEČKY
8.20 – 8.50 hod. ulice PŘIBICKÁ
9.10 – 9.40 hod. roh ulic NOVÁ A NOSISLAVSKÁ
10.00 – 10.30 hod. NÁMĚSTÍČKO
10.50 – 11.35 hod. DVŮR, POUZDŘANSKÁ 500