Stále více lidí nachází cestu k Floriánkovi

Stále více lidí nachází cestu k Floriánkovi

Pozornost obyvatel Vranovic i přilehlého okolí stále více přitahuje Vzdělávací centru Floriánek, které bylo slavnostně otevřeno před pěti měsíci. Jeho součástí je nová knihovna se studovnou, Základní umělecká škola, víceúčelový sál s kapacitou stovky míst k sezení a také školní družina. Opomenout nelze ani výukový bazén, který byl otevřen o dvanáct měsíců dříve jako součást výstavby I. etapy Vzdělávacího centra, spolu s pěti třídami základní školy a novou tělocvičnou.

Nabídka aktivit pro všechny věkové kategorie se neustále rozšiřuje, a tak důvod zavítat do Vzdělávacího centra má stále více lidí.

„Těší nás, že se Vzdělávací centrum stává skutečným střediskem vzdělávání a aktivního odpočinku obyvatel Vranovic, za kterým již nemusí dojíždět do vzdálenějších měst. K tomuto účelu bylo vybudováno a mělo by i nadále sloužit,“ uvedl starosta Jan Helikar

Vzdělávací centrum Floriánek bylo postaveno ve dvou etapách v létech 2017 – 2020. Předcházela mu dlouhotrvající soudní pře o vlastnictví budovy i pozemku na němž se budova bývalé jídelny a školní družiny nacházela. První etapa, tedy pět tříd základní školy, tělocvična a bazén byly vystavěny na zelené louce. Druhá etapa vznikla rekonstrukcí původní budovy.

(kva)

bsh