Rada obce ocenila své občany za reprezentaci obce

Rada obce ocenila své občany za reprezentaci obce

Již podruhé ocenila Rada obce Vranovice své občany, kteří se v uplynulém roce svými aktivitami a činností zasloužili o reprezentaci a šíření dobrého jména obce Vranovice, a to v různých oblastech společenského, kulturního, vědeckého a školního života, či v jinak prospěšných aktivitách.

Soutěž o jednorázovou mimořádnou motivační dotaci rada obce vyhlásila poprvé již loni, kdy ji za své výsledky v silovém trojboji vyhrál Pavel Pláteník. Také letos mohli posílat návrhy na ocenění jak jednotlivci z řad občanů obce, tak i spolky, zájmové organizace či školy. Letos se sešlo celkem pět návrhů na ocenění. Podle abecedního pořadí to byli: Crazy – taneční skupina  pod vedením Miroslavy Čápové a Kateřiny Procházkové; Ivan Karpíšek – vedoucí oddílu silového trojboje, trenér II. třídy a mezinárodní rozhodčí; Marek Mazuch – bývalý žák ZŠ Vranovice; Pavel Pláteník – Mistr České republiky v silovém trojboji v kategorii do 83 kg a za celkový výkon 665 kg; Jan Rohrer – dlouholetý velitel a funkconář Hasičského záchranného sboru ve Vranovicích.
Ani letos nebylo jednoduché vybrat jednoho, který se nejvíc zasloužil o reprezentaci obce. Po pečlivém zvažování nakonec rada dospěla k rozhodnutí ocenit Pamětním listem Jana Rohrera za jeho dlouholetou práci v Hasičském záchranném sboru ve Vranovicích a za jeho práci s mládeží. Rada obce se dále rozhodla ocenit Čestným uznáním Marka Mazucha, bývalého žáka ZŠ ve Vranovicích a dnes již studenta Biskupského gymnázia v Brně, za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy a obce na různých školních vědomostních akcích a olympiádách.
Slavnostní vyhodnocení a předání motivační dotace se odehrálo v pondělí 4. května ve velké obřadní síni obecního úřadu, kde ocenění převzali odměny, kytice a poděkování z rukou starosty obce ing, Jana Helikara a místostarosty obce Drahomíra Dofka. Slavnostní události přihlíželi i ostatní nominovaní kandidáti, členové zastupitelstva a další hosté.

DSC_0826vw DSC_0835vw DSC_0839vw DSC_0857vw DSC_0861vuw

Text a foto: Josef Horníček