Otevření Vzdělávacího centra Floriánek

Otevření Vzdělávacího centra Floriánek

Kdo v těchto dnech prošel ulicí U Floriánku, nemohl přehlédnout novotou zářící budovu Vzdělávacího centra, které rázem změnilo vzhled celé ulice. Druhá etapa výstavby Vzdělávacího centra se přiblížila do úplného závěru. V sobotu 31. srpna 2019 se slavnostním otevření završí největší investiční akce v historii Vranovic.

 Obec nemovitost stávajícího Vzdělávacího centra koupila v roce 1995, ale v roce 2007 byla budova zapsána do konkurzní podstaty úpadce Agrodružstva Vranovice, čímž obec o nemovitost fakticky přišla. Od té doby se vedly o nemovitost soudní spory, které se protáhly až do roku 2014. V těchto letech nebylo možné do budovy investovat čímž se následně ocitla v havarijním stavu. Poté co Ústavní soud rozhodl o výlučném vlastnictví obce, mohl se začít realizovat největší investiční projekt do školství a rozvoje vzdělanosti, modernizace školství, celoživotní vzdělanosti, zájmového a neformálního vzdělávání ve Vranovicích.

 „Otevřením Vzdělávacího centra se završuje více než desetileté úsilí vytvoření moderního školství, celoživotní vzdělanosti, zájmového a neformálního vzdělávání ve Vranovicích. Tím se zároveň naplňuje i Vize vzdělávání definovaná pro období 2015–2020“ uvedl starosta obce Jan Helikar.

Zahájení samotné výstavby Vzdělávacího centra proběhlo v srpnu roku 2017, kdy na místě dvorního traktu bývalé školní jídelny a družiny, vzniklo pět moderních tříd prvního stupně základní školy, výukový bazén a moderní tělocvična. Tato stavba byla ukončena v srpnu 2018 a ihned na ní navázala výstavba II. etapy, která zahrnuje novou moderní knihovnu, Centrum volného času, družinu a zázemí pro Základní uměleckou školu.

 Obyvatelé Vranovic a další zájemci si budou moct Vzdělávací centrum prohlédnout v sobotu 31. srpna 2019 v době od 9 do 12 hodin.

-kva-

IMG_20190819_130859