Investici do bydlení střídá investice do vzdělání

vranovicky znak

Dostavěno, stěhují se první obyvatelé. Všechny byty jsou prodány. Developerský projekt bytový dům Doliny úspěšně končí. A vzápětí ho střídá jiný. Startujeme výstavbu Vzdělávacího centra U Floriánka.

Tyto dvě významné investice jsou zcela odlišné, avšak spojuje je jedna zásadní věc. Plánovaná výstavba Vzdělávacího centra byla totiž podmíněna právě úspěšným dokončením projektu bytového domu Doliny a prodejem bytů. Podařilo se, i když to bylo velké sousto. Nyní ale díky tomu můžeme modernizovat zázemí pro vzdělávání našich děti, ale i rozvoj dospělých.

Všechny byty už mají své majitele

Všech 24 bytových jednotek je smluvně rezervováno a zapsáno v Katastru nemovitostí.

Výstavba bytového domu Doliny trvala 13 měsíců a celkové náklady činily necelých 36 mil Kč. V této částce jsou zahrnuty stavební náklady, stavební a autorský dozor, úroky na poskytnutý překlenovací úvěr, projekční práce a náklady spojené s prodejem jednotlivých bytů.

V bytovém domě je celkem 24 bytů, 24 garážových stání a 12 venkovních parkovacích míst. Prostředky získané z prodeje výše zmíněných objektů výrazně přesahují částku 47 mil Kč. (Všechny ceny jsou uváděny bez DPH).

Díky projekčnímu řešení a způsobu umístění stavby tak na místě bývalého odkaliště vznikla nová podoba lokality Doliny, plně využitá k bydlení. Lokalitu dotvoří dostavba vinných sklepů i tří řadových rodinných domů.

Vzdělávací centrum – stavba startuje

V letních měsících (červen – červenec) dojde k zahájení stavby Vzdělávacího centra, které vznikne na místě bývalé školní jídelny U Floriánka 53. Bude to největší investice na podporu a zvýšení kvality vzdělávání a vzdělanosti v naší obci.

Zahájení této stavby bylo podmíněno úspěšným dokončením a prodejem bytů v Dolinách. Veškeré výnosy, tedy zisk ve výši cca 12 mil Kč, bude použit pro zahájení výstavby Vzdělávacího centra.

Náklady na výstavbu I. etapy byly vysoutěženy v hodnotě cca 44 mil Kč bez DPH.

Financování výstavby je jištěno ze tří základních zdrojů:

  1. z výnosu prodeje bytů v bytovém domě Doliny
  2. z již schváleného bankovního úvěru
  3. z příjmů obce v roce 2017 – 2018

Dokončení stavby I. etapy Vzdělávacího centra je plánováno na srpen – září 2018.

Vranovičtí si Vzdělávací centrum zaslouží

Vzdělávací centrum, které vznikne na místě bývalé školní jídelny U Floriánka 53, bude zahrnovat:

  • výuku prvního stupně ZŠ,
  • školní družinu,
  • moderní knihovnu,
  • základní uměleckou školu,
  • víceúčelové sportoviště a zahradní trakt bude využit pro aktivní odpočinek dětí.
  • Součástí projektu je rovněž školní bazén (určen pro výuku a pro mimoškolní organizované aktivity). Plavání je zakotveno v osnovách výuky pro základní školy a naše děti nepohodlně dojíždí do bazénu do Hustopečí nebo Blučiny.

Léta se nedalo nic dělat. Budova nebyla naše

Současný stav budovy školy U Floriánka dělá vedení obce už léta velkou starost. Kvůli několik let trvajícímu soudnímu sporu o budovu nebylo možné jakkoliv investovat do oprav a to způsobilo naprosto nevyhovující současný stav. Do svého nezpochybnitelného vlastnictví získala obec tuto budovu až v r. 2012.

To bylo prvním, ale naprosto nezbytným krokem k tomu, abychom mohli veřejné peníze investovat do vlastního, mašleno obecního majetku. Druhým krokem bylo zadání a vypracování studie Vzdělávacího centra a jeho vyprojektování. Následovalo časové naplánování, které spočívalo zejména v zajištění financování celé přestavby.

Uvedené jednotlivé kroky byly součástí dlouhodobého koncepčního řešení ve využití budovy a celé lokality za ní. Celková investice ve výši cca 65 – 70 mil Kč (I. i II. etapa) významně zatíží rozpočet obce na dobu cca 7 až 8 let. Má to ale smysl. Pro budoucnost a pro rozvoj obce.

Rozhodnutí o zahájení výstavby Vzdělávacího centra předcházela dlouhá a naprosto otevřená debata a zvažování všech budoucích přínosů a možných rizik. Konečné rozhodnutí je prokazatelně opřeno o dlouhodobé koncepční a finanční řízení obce, ve všech oblastech.

Projekt Vzdělávacího centra a dlouhodobá Vize vzdělávání stojí za realizaci. Vranovice si zaslouží moderní vzdělávací prostředí pro naše děti. Nejmladší generace je pro obec perspektivou pro mnoho následujících let.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

 

Přehled bytů a výměr v bytovém domě Doliny:

I. NP | 8x byt 1+kk | 47,48m2 + terasa 12,24 m2
II. NP |8x byt 2+kk | 59,09 m2 + terasa 10,2 m2
III. NP | 8x byt 4+kk | 82,29m2 + terasa 10,2 m2