Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je zajišťováno dvojím způsobem prostřednictvím společnosti A.S.A.:
domovní odpad je zajištěn pravidelným týdenním (14-ti denním) svozem nádob na odpad
sběrnými kontejnery pro tříděný odpad. Obec má zřízeno celkem 6 stanovišť pro tříděný odpad a v letošním roce plánuje rozšíření a další dvě stanoviště. Perioda svozu tříděného odpadu je řešena individuálně pro každý typ odpadu zvlášť…

Číst více 

Úspora energií

Vzhledem k velikosti obce a struktuře finančních nákladů na energie si Rada obce stanovila jako prioritu zajistit snížení spotřeby energie v obecních budovách.
V r. 2008 se v rámci Operačního programu životního prostředí, osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie podařilo financovat zateplení a výměnu oken budovy Základní školy. Touto investicí došlo k významnému snížení produkce znečišťujících látek do ovzduší ( tuhé látky, SO2, NOX, CO, CO2, organické látky). Celková investice byla ve výši cca 7,3 mil Kč…

Číst více