Zprávy ze zastupitelstva: Dobré hospodaření umožní obci další rozvoj i v období ekonomické nestability.

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce se sešlo na pravidelném veřejném zasedání ve čtvrtek 23. srpna 2022. Starosta zastupitele seznámil se zprávou o hospodaření obce Vranovice za rok 2021, ze které vyplývá, že hospodaření obce nevykazuje žádné chyby a nedostatky a je bezrizikové. Překvapující a velmi pozitivně hodnocená byla skutečnost, že obec stačila předejít zablokování peněžitých prostředků u Sberbank … Read More… 

Jak Vranovice třídili v roce 2021

Vyhrazené parkoviště

V roce 2021 se Vranovicím v třídění odpadu opět dařilo a lze říci, že jsme doslova třídili jako o život. Meziročně vytřídil každý obyvatel Vranovic téměř 70 kg papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Díky recyklaci a využití odpadů bylo v systému EKO – KOM uspořeno 3627,7 GJ energie.  V případě tedy tolik diskutovaného … Read More…