Výsledky voleb do PS PČR

Vranovice kopírovaly celostátní tabulky
V pátek a v sobotu 28. a 29. května 2010 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“). K volbám přišlo 62,6% oprávněných voličů. Navzdory tomu, že nejvyšší počet hlasů získala nejsilnější levicová ČSSD – 22,09% absolutní převahu získaly v součtu pravicově nebo středopravicově orientované strany. ODS – 20,22%, TOP 09 – 16, 71%, Věci veřejné – 10,88%. KSČM získala 11.27%…

Číst více 

Úspory energií

uspory energii skola

Vzhledem k velikosti obce a struktuře finančních nákladů na energie si Rada obce stanovila jako prioritu zajistit snížení spotřeby energie v obecních budovách.
V r. 2008 se v rámci Operačního programu životního prostředí, OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie podařilo financovat zateplení a výměnu oken budovy Základní školy. Touto investicí došlo k významnému snížení produkce znečišťujících látek do ovzduší ( tuhé látky, SO2, NOX, CO, CO2, organické látky)…

Číst více 

Přestupní terminál – doprava

prestupni terminal

Z důvodu zvýšeného počtu dopravních spojů v rámci IDS JmK byl vypracován projekt na vybudování přestupního terminálu u nádraží. v projektu jsou řešena parkovací místa. Důraz se klade i na bezpečnost cestujících, kteří se pohybují v dopravním ruchu.
Na vypracování projektu přispěl Jihomoravský kraj ve výši zhruba 750 tisíc korun…

Číst více 

Rodinná výstavba

vystavba

V současné době se již realizuje developerský projekt Nad Dolinami na vybudování kompletní infrastruktury pro výstavbu 23 rodinných domů. Celkový rozpočet: činí cca 11 mil Kč, financování akce bude zajištěno prostřednictvím překlenovacího úvěru a následně z prodeje stavebních pozemků.
V roce 2008 byl realizován developerský projekt U Hlinku…

Číst více 

Regenerace veřejných ploch

regenerace verejnych ploch

Nevyhovující stav veřejných prostranství v obci, který úzce souvisí s nedostatkem zařízení pro využití volného času pro děti a mládež a absencí parkovacích míst, byly impulsem pro vypracování projektu Regenerace veřejných ploch a zazelenění obce.
Pro návrh úprav veřejných ploch bylo v obci vytipováno celkem 8 lokalit. Jedná se o lokality, které dnes nedostatečně slouží současným potřebám obce nebo jsou vhodné pro krátkodobou rekreaci obyvatel a pohybové aktivity dětí…

Číst více 

Májová zábava

Juchání a zpěv stárků v krojích vnesl v sobotu 1. května veselí do vranovických ulic. Tradiční májové zábavy se letos zhostil ročník 1992. K třinácti párům stárků se přidalo třiadvacet párů malých capartů, kteří si pod vedením Petry Stejskalové připravili tanečky i pěvecká vystoupení…

Číst více 

První čarodějný slet

Sexy čarodějnice i ty, které si pěstují na tváři bradavici s úctyhodným chlupem se slétly v pátek večer před budovu obecního úřadu ve Vranovicích. Dopravním prostředkem jim byla oblíbená košťata. Největší obdiv patřil Nymbusu 2010, kterým se chlubila postarší rozčepýřená dáma…

Číst více 

Stárci postavili máj

Třepetající se barevná máj vyrostla v pátek 30. dubna v podvečer nad sokolským hřištěm. Aby byla v sobotu ozdobou májové veselice v režii krojovaných stárků, tentokrát pořádajícího ročníku 1992. Odedávna je máj prestiží stárků v celém regionu. Provází ji i patřičná rivalita …

Číst více