Informace o vývoji stávající situace kvality vody ve Vranovicích

frthrt

Z jakého zdroje je zásobována Vaše obec? Vaše obec je zásobována z vodojemu Pouzdřany, kde se směšuje voda z vodního zdroje Nová ves a voda z úpravny vody Zaječí tak, aby splňovala limitní hodnoty vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu. K překročení hygienických limitů může dojít pouze krátkodobě zejména při zvýšených odběrech nebo v … Číst více 

Mezinárodní cyklistický závod Visegrad 4 Grand Prix Czech republic na trase Brno – Mikulov – Brno

V4 2021 plakat final

V sobotu 17. července 2021 se uskuteční mezinárodní cyklistický závod Visegrad 4 Grand Prix Czech republic na trase Brno – Mikulov – Brno. Obcí Vranovice projede peloton 120 závodníků z 10 zemí Evropy přibližně mezi 9:55 – 10:00 a 11:40 – 12:05. V době průjezdu cyklistů a kolony doprovodných vozidel dojde k nezbytnému omezení dopravy, … Číst více 

Pravidla pro dobrovolníky pomáhající v zasažených oblastech

Čeká nás prodloužený víkend a řada lidí se chystá přijet pomáhat do zasažených obcí na jižní Moravu. Připomínáme proto aktualizovaná základní pravidla, na která musí dobrovolníci dbát, zpracované Jihomoravským krajem. Zásadní je v tuto chvíli: 1. hlásit se na kontaktních místech v Hodoníně a Břeclavi 2.potřebujeme hlavně řemeslníky s vlastním nářadím, ostatní dobrovolníci budou nasazení … Číst více 

Spolek „Pečovatelka domů z.s.“ nabízí sociální pomoc

Logo Pečovatelka domů z.s.

představujeme vám neziskovou organizaci Pečovatelka domů z.s., která se zaměřuje na Brno a okolí. Naším cílem je rozšiřování všeobecného povědomí o problematice osob, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje sociální pomoc v Jihomoravském kraji. V rámci působení našeho spolku bychom rádi nabídli ve … Číst více 

Ministerstvo vnitra České republiky informuje občany !!

Logo MV ČR

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí: • Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k … Číst více 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 24. června se uskutečnilo veřejné jednání zastupitelstva obce. Stěžejním tématem zastupitelstva bylo hodnocení a hospodářské výsledky minulého roku. S dopadem nouzového stavu na obec, o kterém referoval starosta Jan Helikar, byly spojeny tři žádosti o prominutí nájemného za dobu nouzového stavu. Všechny tři žádosti zastupitelstvo schválilo. Dále starosta informoval o výsledné zprávě auditora. … Číst více 

Pomoc zasaženým obcím!

Pomoc zasaženým obcím!

Pro postižené obce v okolí Břeclavi jsou potřeba krycí plachty na krovy a nákladní auta na odvoz sutě z rozbitých domů. Potřebné jsou i balené vody, čisticí prostředky, hygienické prostředky, ale třeba i taková drobnost jako hračky – i děti přišly o všechno. Pokud budete mít možnost poskytnout něco z výše uvedeného volejte na tel.: … Číst více