Zpráva o kvalitě vody ve Vranovicích

frthrt

na  webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/aktuality/ jsou zveřejněny aktuální výsledky kvality dodávané vody ve Vranovicích. Jedná se o rozbor ze dne 21.6.2021 pro ukazatele amonné ionty, dusitany a dusičnany, kde tyto ukazatele splňují stanovené hygienické limity. Vydané omezení zůstává i přesto nadále v platnosti z důvodu předběžné opatrnosti. … Číst více 

Kam s rodinou na výlet? Vranovice jsou dobrá volba.

večerní kostel

Chladné jaro vystřídalo léto, jak se patří a prázdninová sezóna je za dveřmi. A protože domácího zevlování jsme si všichni užili dosyta, snažíme se o to více nyní věnovat venkovním aktivitám, cestování a výletům. S tím se ale pojí nezbytnost hledání stále nových turistických cílů. Jednou z možností, kam se může vydat celá rodina, jsou … Číst více 

Stanovisko Krajské hygienické stanice k použití pitné vody

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala rozhodnutí o omezení používání nejakostní pitné vody. V současné době stále probíhá v souladu s §4 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, zjišťování a prověřování příčiny zvýšeného obsahu dusičnanů v dodávané vodě. Situace je řešena ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví. O vývoji situace budou občané informováni. Rozhodnutí Krajské … Číst více 

Zhoršení kvality vody – doplňující informace

frthrt

Vodovody a kanalizace Břeclav na základě sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví doplňují že dodávanou vodu je možné používat pro vaření v jídelnách bez omezení (tzn. i v jídelnách, které vaří pro školky). Školkové děti, těhotné ženy a chronicky nemocné osoby by vodu neměly pít. Školáci a dospělí mohou vodu používat bez omezení. Voda není vhodná … Číst více