Koronavirus COVID -19 AKTUÁLNÍ INFORMACE

MBB81c237 korv5

12.3.2020 Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru v pracovně právních souvislostech 11.3. 2020 Náměstek Ministerstva vnitra ve spojitosti s vydaným zákazem pořádání veřejných a soukromých akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob upozorňuje, že v podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami, shromážděními či … Read More… 

Stravování dětí ve školní jídelně SCOLAREST – DŮLEŽITÉ

Scolarest obr

Vážení rodiče, v návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, se od zítřka tj. 11.3.2020 ruší školní stravování v základních a středních školách do odvolání.  Objednaná jídla budou centrálně odhlášena. V mateřských školách bude zajištěno běžné stravování. Rodiče žáků ZŠ a SŠ nemusí rušit žádné objednávky, bude zajištěno centrálně. Rodiče dětí z MŠ musí v případě … Read More… 

Informace a doporučení k nákaze COVID – 19 (Koronavirus)

MBB81c237 korv5

Občanům aktuálně nehrozí žádné přímé nebezpečí ani ohrožení. Všechny postupy a opatření jsou preventivní a jsou stejná jako při jiných virových nákazách a respiračních onemocněních. V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová … Read More… 

Poděkování vranovickému sboru dobrovolných hasičů

hasici 2

Sbor dobrovolných hasičů z Vranovic, spolu s dalším sbory z okolí, zasahoval v noci z pátku na sobotu u požáru plechové skladovací haly v Pouzdřanech. Požár byl natolik rozsáhlý a nebezpečný, že byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Ve skladu se nacházely propanbutanové tlakové lahve. Díky včasnému zásahu se podařilo zabránit dalšímu šíření požáru. Za profesionální … Read More… 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo se k prvnímu veřejnému zasedání v roce 2020 sešlo ve čtvrtek 27. února. Na programu jednání bylo schválení žádostí o dotace místních spolků a organizací, výsledky inventarizace za rok 2019, představení projektu na vybudování kulturně – sportovního centra na ulici Sokolská a rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. V úvodu starosta seznámil členy zastupitelstva … Read More… 

Veřejná sbírka

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Vedení obce Vranovice vyhlašuje veřejnou sbírku jejímž účelem je pomoci Tereze Norkové a její nezletilé sestře Viktorii, kterou má v péči. Dívkám náhle v listopadu a prosinci loňského roku umřeli oba rodiče. Lidé, kteří chtějí rodině pomoci, mohou přispět libovolnou částkou na zvláštní bankovní účet obce Vranovice 4211041708/6800. Pomozme alespoň touto cestou překonat nenahraditelnou ztrátu … Read More…