Turistické informační centrum chystá změny

Vranovice icko kontura

Změny od nové sezóny připravuje Turistické informační centrum. Snahou vedení obce je zajistit lepší dostupnost Turistického informačního centra a jeho služeb návštěvníkům i občanům Vranovic. Proto jedná s Českými dráhami o možnosti přesunu do jejich prostor. Od nového roku se také počítá se zřízením půjčovny kol a cyklistických doplňků a rozšíření turistických či sportovních aktivit … Číst více 

Obnova a rozšíření knihovního fondu

knihovna Vranovice 2017 n

Spolu s přesunem knihovny do nových prostor Vzdělávacího centra dochází i k významné obnově knihovního fondu. Řada titulů, které se v minulosti půjčovali jen minimálně nebo se nepůjčovali vůbec, byla vyřazena a je postupně nahrazována novými svazky. Dochází tak k obnově nejen beletrie, ale o nové tituly je rozšiřován i fond dětských knih, knihy pro … Číst více 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 31. října se uskutečnilo letošní 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vranovice.  V úvodu jednání seznámil starosta přítomné zastupitele a občany s obsahem zasedání Rady obce, které se uskutečnila v mezidobí od posledního zasedání zastupitelstva. V následujícím programu vystoupil předseda Finančního a Kontrolního výboru, kteří přednesli zprávy o činnosti obou kontrolních orgánů. V dalším programu se projednávala nadcházející inventarizace, … Číst více