Vranovice rozzářil vánoční strom a ohňová show

Vanocni jarmark 2014 29

Přivítali jsme advent Zima je obdobím, kdy lidé oslavují jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Ve Vranovicích jsme přivítali advent tradičním jarmarkem a rozsvěcením vánočního stromu v neděli 30. listopadu. Nasát vánoční atmosféru přišly i přes mrazivé počasí stovky lidí. Ti mohli zhlédnout vánoční vystoupení žáků z místní mateřské a základní školy, taneční … Číst více 

Dodržujte dopravní předpisy a respektujte výstražná zařízení

P1070607 2

Česká televize včera odvysílala reportáž z Vranovic, v níž upozorňuje na riskantní chování lidí na železničním přejezdu. Jako hazard se životem bylo označeno chování 74-letého muže z Vranovic, který i přes výstražná varování a sklopené závory přecházel přes přejezd. Když spatřil strážníky, kteří zde hlídkovali, nasedl na kolo a přejel zpět. Jen o vlásek unikl … Číst více 

Obec vydala nový Plán rozvoje na r. 2015-2018

nahl obr1

Prioritní investice budou do vzdělávání nebo sportu Obec vydala nový Plán obnovy vesnice, který vymezuje základní priority v oblasti rozvoje obce na roky 2015-2018. Plán je rozdělen do pěti hlavních rozvojových oblastí: Podpora vzdělávání, Investice a opravy, Sociální program, Pořádek a bezpečnost v obci, Péče o krajinu a zeleň Jedná se o základní dokument, ve … Číst více 

Crazy tanečnice uspěly v Ostravě

crazy 1

Domů přivezly medaile a pohár za druhé místo Po prvních trénincích v tomto roce čekala Crazy tanečnice z Vranovic 16. listopadu soutěž v Ostravě v rámci projektu „Česko se hýbe“. V pátek se děvčata sešla doladit poslední potřebné informace a v sobotu ráno vyrazila vstříc dobrodružství. Po dlouhé cestě na ně čekala tělocvična SOŠ Zd. Matějčka v Ostravě. Sešla … Číst více 

Škola ve Vranovicích spolupracuje s Masarykovou univerzitou

skola 2014 – kopie

Dne 10.11.2014 podepsala ředitelka školy Mgr. Hana Pokorná dohodu s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, zastoupenou děkanem fakulty doc. RNDr. Josefem Trnou, CSc., o odborné praxi studentů. Škola se tak stane místem, kde budou ověřovány, upevňovány a prohlubovány teoretické vědomosti a praktické dovednosti studentů v navazujícím magisterském studiu Pedagogické fakulty. Dohoda je sepsána do října 2018. … Číst více 

Podzimní výlovy ve Vranovicích

nahl1

Podzim je pro rybáře obdobím výlovů. Ani letošní rok nebyl pro místní rybářskou organizaci výjimkou. Po dvou letech se lovil rybník a jako každý rok také betonová nádrž vedle něj. Letošní výlovy se obzvlášť vydařily, ztráty byly minimální a přírůstky na běžném průměru. Vylovenou obsádkou se zarybňují přidělené revíry Ministerstvem zemědělství, které naše organizace obhospodařuje. … Číst více 

Voda i sediment v Šatavě jsou bez závad

P9071943

Potvrdily to provedené laboratorní testy Obec nechala testovat sediment v říčce Šatavě. Laboratorní rozbor proběhl 20. října 2014. A závěr? Voda i sediment v Šatavě jsou bez závad. Vzorky sedimentu byly odebrány na několika různých místech toku a následně byla provedena jejich hloubková analýza. Byly tak vyvráceny všechny spekulace ohledně špatné kvality sedimentu a vody … Číst více 

V Hustopečích budou besedovat nad kroji

nedele pruvod obci 31

Jedním z hlavních témat budou ty vranovické Tradiční beseda o krojích se koná dnes v Hustopečích. Pozvání přijala i naše obec. Hlavním tématem je rekonstrukce slavnostního kroje a jeho využití v praxi. V odpoledním bloku bude beseda zaměřena na rekonstrukci slavnostního kroje pro Vranovice, která proběhla v roce 2010. Letošní rok přibylo do obecního šatníku … Číst více 

Škola se zapojila do systému Dobrý anděl

skola 2014 – kopie

Letos poprvé se ZŠ Vranovice zapojila do podpory vážně nemocných dětí z projektu Dobrý anděl. Škola tak stanula po boku známých osobností, herců, zpěváků, moderátorů, vědců, ale i těch pro nás zcela neznámých dárců, kteří se na finančních příspěvcích pro rodiny s dětmi podílejí. Jak lze vyčíst z webových stránek Dobrého anděla, systém se stará o to, … Číst více 

Milovníci dobrého vína zaplnili společenský sál DPS

nahl

Ochutnávali archivní vína Již pošesté se sešli milovníci dobrého vína, aby ochutnali archivní vína od vinařů z Vranovic a okolí. Konala se totiž tradiční a velmi oblíbená Výstava archivních vín. Tu každoročně pořádá místní sdružení vinařů a oblíbenost této akce každým rokem stoupá. Více než 200 návštěvníků z odborné i laické veřejnosti mohlo v sobotu 8. … Číst více