Budova U Floriánka ožila stavebním ruchem

VranoviceBřeclav ZNAK

V budově U Floriánka byla v polovině července zahájena první etapa výstavby vzdělávacího centra, která potrvá do příštího léta. Tělocvična, výukový bazén a dalších pět tříd pro první stupeň základní školy vzniknou během tohoto roku ve dvorním traktu areálu. Ve druhé etapě, která bude bezprostředně navazovat na tu první a během niž bude rekonstruována samotná budova Floriánka, se upraví prostory pro vznik nové knihovny, základní umělecké školy, družiny a další místnosti pro volnočasové aktivity dětí, dospělých i seniorů. Po dokončení rekonstrukce vznikne naprosto ojedinělý areál, kde mohou společně na jednom místě trávit volný čas a vzdělávat se všechny generace obyvatel Vranovic. „Projekt přestavby vychází z Vize vzdělávání obce Vranovice pro roky 2015 – 2020 a jedná se se o největší investiční projekt v tomto volebním období. Celková částka, vynaložená na opravu budovy, bude více než 54 milionů korun včetně daně.“ upřesnil starosta obce Jan Helikar.

 

Florianek_280717 burst Florianek_280717(3) Florianek_280717(4)